open API and open banking

ارتباط بین بانک‌ها با بانکداری باز و رابط توسعه نرم‌افزار -بخش دوم

ادامه بخش اول ایجاد ارزش از طریق رابط‌های توسعه نرم‌افزار(API) باز اغلب فعالان بازار دیجیتال در جهت تحقق اهداف کسب‌وکاری خود و در نهایت ایجاد ارزش برای مشتری، از تکنولوژی رابط‌های توسعه نرم‌افزار(API) استفاده می‌کنند. آنها می‌دانند که استفاده از API در باز ساختن سیستم‌ها (به دنیای…